快捷搜索:

故武卫将军挽歌三首

故武卫将军挽歌三首拼音解读
yán jǐng dāng hán yè ,qián jun1 luò dà xīng 。zhuàng fū sī gǎn jué ,āi zhào xī jīng líng 。wáng zhě jīn wú zhàn ,shū shēng yǐ lè míng 。fēng hóu yì shū kuò ,biān jiǎn wéi shuí qīng 。wǔ jiàn guò rén jué ,míng gōng shè shòu néng 。tiǎn fēng háng qiè shùn ,měng shì shī jiǎo téng 。chì yǔ qiān fū shàn ,huáng hé shí yuè bīng 。héng háng shā mò wài ,shén sù zhì jīn chēng 。āi wǎn qīng mén qù ,xīn qiān jiàng shuǐ yáo 。lù rén fēn yǔ qì ,tiān yì sà fēng piāo 。bù qǔ jīng réng ruì ,xiōng nú qì bú jiāo 。wú yóu dǔ xióng luè ,dà shù rì xiāo xiāo 。严警当寒夜,前军落大年夜星。壮夫思感决,哀诏惜精灵。王者今无战,墨客已勒铭。封侯意疏阔,编简为谁青。舞剑过人绝,鸣弓射兽能。铦锋行惬顺,猛噬掉蹻腾。赤羽千夫膳,黄河十月冰。横行沙漠外,神速至今称。哀挽青门去,新阡绛水遥。路人纷雨泣,天意飒风飘。部曲精仍锐,匈奴气不骄。无由睹雄略,大年夜树日萧萧。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: